Skip to content
Sök

Likabehandlingsplan, Innanbäckens skola

I grundskolan ska eleverna kunna känna glädje varje dag i att lära och leka tillsammans med andra. Alla barn har rätt att vistas i en skolmiljö som är fri från alla former av kränkningar och diskriminering.

Visioner

  • Nolltolerans mot mobbing.
  • Alla barn, elever och personal skall kunna gå till skolan utan rädsla för att bli utsatt för kränkande behandling.
  • Vi skall skapa en långsiktig hållbar lärmiljö och god fysisk och psykisk arbetsmiljö, som innebär att kränkningar upphör.

Mål

  • Vårt gemensamma arbete med att främja likabehandling leder till att alla barn och elever kan utvecklas och lära i vår trygga miljö.
  • Bemötandet sker med respekt och frihet från diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbing.
  • På Innanbäckens skola erkänns alla människors lika värde och allas rätt att vara olika.