Sök

Elevinflytande vid Innanbäckens skola

Vi har demokratiska råd i skolan. I klassrådet tas upp frågor om klassen samt frågor elever vill ta upp i elevrådet. Elevrådet arbetar aktivt och har stora möjligheter att påverka. Representanterna kan skicka frågor till klassrådet, skolrådet och personalen.
Eleverna känner till läroplanens sociala mål och kunskapsmål och kan aktivt vara med och planera undervisningen tillsammans med lärarna.