Skip to content
Sök

Skutan (teman)

TEMA LJUS SKUTAN

 Vi har sett att barnen har visat intresse av och velat lära sig mera om:

Ljusets brytning, solkatter, skuggor och skuggfigurer och regnbågen.

  • Barnen ska på ett lustfyllt sätt få upptäcka och undersöka LJUS med sin nyfikenhet och i samspel med andra.
  • Barnen ska få möjlighet att möta, uppleva, utforska ljuset och dess fenomen.
  • Tillägna sig begrepp som exempelvis ljus, mörker, hur ljuset förändras med årstiden
  • Ett gemensamt tema utvecklar samarbetet och förstärker VI-känslan.

 

  • Barnen undersöker vad som händer när de placerar ett föremål framför en ljuskälla
  • Utforskar vad som händer med skuggan om de flyttar ett föremål längre från eller närmare ljuskällan och studerar varandras skuggor. Vi dramatiserar och gör en skuggteater.
  • Letar efter reflexer i mörker
  • Utforskar ljusets reflektion
  • Undersöker spektrums alla färger
  • Utforskar ljusets betydelse för växter