Skip to content
Sök

Kajutan

Kajutan är en av tre avdelningar på Ytterbyns förskola. På Kajutan finns förskolebarn i åldern 2.5-4 år.

Vi utgår ifrån att varje barn är kompetent, att de duger och kan - allt för att stärka deras självkänsla. Vi tycker det är viktigt att alla skall känna empati och glädje för varandra, visa hänsyn och respekt och kunna ta ansvar. Därför arbetar vi kontinuerligt med grundläggande verksamhet, regler, rutiner, gränssättning. Vi vuxna vara goda förebilder.