Skip to content
Sök

Skutan

Skutan är en av tre avdelningar på Ytterbyns förskola. På skutan finns de äldsta förskolebarnen.

Vår verksamhet på SKUTAN ger barnen tillfällen till lek i stor och liten grupp.
Det är viktigt att vi tar till vara barns tankar och idéer. Hos oss skapar vi lärandesituationer där barnen blir engagerade i sitt eget lärande. Våra planerade aktiviteter vävs in i vårt tema, både inne och ute, i sagor, på sångstunden och i bild och skapande.
Vi planerar dagsrutinerna så att barnen får både vila och aktivitet under dagen. Barnen behöver leka både inne och ute. Närheten till idrottshallen gör att vi använder den till gymnastik, lek och rörelse, vilket alla barn uppskattar mycket. Vi har också nära till byns elljusspår som vi använder året om.
Förskolans läge med närhet till Ytterbyns skola gör övergången till förskoleklassen naturlig. Samarbete med förskoleklassen sker vid flera tillfällen under barnens sista år i förskolan.