Skip to content
Sök

Avdelningar på Ytterbyns förskola

Förskolan är en pedagogisk gruppverksamhet för barn från 1 år fram till skolstarten. Ytterbyns förskola har tre avdelningar med plats för 54 barn i åldern 1- 6 år. 

Vår uppgift, vid Ytterbyns förskola, är att lägga grunden till ett livslångt lärande. I vår förskola förenar vi omsorg och pedagogik. Lek och skapande ges stort utrymme i vår verksamhet.

Våra avdelningar

Jollen

 

Kajutan

.

Skutan