Sök

Pedagogisk profil, Ytterbyns förskola

Barn lär och utvecklas i lust och lek. Hos oss ska barnen ha roligt!

I våra åldersindelade barngrupper arbetar vi lärande och utforskande. Vi möter alla barn där de står. Våra föräldrar är en viktig resurs i vårt dagliga arbete. Vår verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan (Lpfö 18).
I vår förskola ska alla barn känna att de kan, att de duger och att de vågar. För oss är det viktigt att alla barn blir sedda och hörda. Våra barn blir respekterade för den de är. Vi följer och dokumenterar våra barns utveckling och lärande.