Sök

Teman vid Ytterbyns förskola

På Ytterbyns förskola arbetar vi temainriktat, med Läroplanen Lpfö 18 som grund. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Läsåret 2018/2019

Vi har valt ett gemensamt tema för hela förskolan "I sagornas värld". Det skapar en vi-känsla och vi kan jobba tillsammans barn och personal på olika sätt. Alla barn behöver utmaningar utifrån sin ålder men  de kan även lära av varandra. Ett utökat samarbete suddar ut gränser och gör övergångar smidigare. vi har sett att barn och föräldrar har visat stort intresse för Bokens månad. Utifrån det vill vi tillsammans med barnen utforska sagornas värld.