Skip to content
Sök

Öppettider, Ytterbyns förskola

Förskolan har öppet vardagar klockan 06.00–18.00, om behov därutöver finns kontaktas respektive rektor.

Vid behov av omsorg på kvällar och/eller helger kontaktas Utbildningsförvaltningen. Verksamhet på obekväma tider bedrivs på Månens avdelning, Lyrans förskola.