Skip to content
Sök

Jollen

Att få uppleva sig själv som skugga och förstå att det är min kropp som rör sig på väggen är spännande. Det bidrar också till att skapa kroppsuppfattning.  Vi arbetar med bildkanon och overhead
Att få uppleva sig själv som skugga och förstå att det är min kropp som rör sig på väggen är spännande. Det bidrar också till att skapa kroppsuppfattning. Vi arbetar med bildkanon och overhead

Jollen är en av tre avdelningar på Ytterbyns förskola. På Jollen finns förskolebarn i åldrarna 1-2,5 år.

Hos oss erbjuder vi en utvecklande och stimulerande miljö. Vi vill ge barnen en god självbild, stärka deras självförtroende, berömma och uppmuntra. Alla barn ska känna att de gör framsteg och att de är bra. För att kunna möta varje barn delar vi in dem i mindre grupper där alla kan komma till tals. Vi vuxna är där barnen är. Små barn behöver den trygghet som vi vuxna kan ge.