Skip to content
Sök

Rutiner vid Ytterbyns förskola

Kontinuitet i rutinerna ger barnen fasta punkter i tillvaron och därmed känsla av säkerhet och trygghet. Här hittar du de rutiner som gäller vid Ytterbyns förskola.

Inskolning

Vår målsättning är att alla ska känna sig välkomna. Alla barn som börjar i förskolan behöver en inskolningsperiod för att lära känna oss personal och övriga barn i gruppen.
Inskolningen sker i samråd med föräldrarna. Under inskolningen vill vi skapa en öppen kontakt mellan barn, föräldrar och personal så att alla känner trygghet och tillit.

Hämtning och lämning

Hämtning och lämning av barn ger tillfälle till en naturlig kontakt mellan föräldrar och personal. När dagen är slut och föräldrar hämtar sina barn finns oftast en stund för samtal om hur dagen har varit på förskolan.

Måltider

07.45 Frukost
11.00 Lunch Jollen och Kajutan 11.30 äter Skutan i skolans matsal.
ca:14.00 Mellanmål

Allergier

Om det visar sig att barnet har allergi för något vidtar vi lämpliga åtgärder för att barnet skall få en bra vistelse i förskolan. Vid matallergi ska ett intyg från läkare lämnas in och då får barnet specialkost.

Utevistelse

LPfö98/16- Utevistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.
Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.
• Att vara ute, varje dag, är viktig för barnen eftersom det främjar både hälsan och grundläggande goda vanor. Utevistelsen har också en smittförebyggande effekt.
• Vi strävar efter att vara ute varje dag året runt.
• Forskning visar på att barn som vistas ute mycket är betydligt friskare. De har starkare fysik och en bättre motorik samt en ökad koncentrationsförmåga. Genom att leka i naturen får barnen möjlighet att utveckla sin fantasi och att leka mer varierande lekar.

Föräldrasamverkan

LPfö98/16- Förskolan ska, tillsammans med föräldrarna, skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete ska ske i ett nära samarbete med hemmet. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Förskolans uppgift är att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

  • föräldramöte 1 gång/år där vi går igenom vår pedagogiska planering
  • utvecklingssamtal 1 gång/år
  • inskolningssamtal
  • information vid lämning/hämtning
  • Veckobrev/månadsbrev där all viktig information delges föräldrarna som; viktiga datum, utflykter, möten med mer.

Vår målsättning är:
- ett öppet klimat där föräldrarna känner förtroende för förskolans pedagoger
- att föräldrarna känner till förskolans arbete och vad vi står för.