Skip to content
Sök

Verksamheten på Ytterbyns förskola

Förskolan är en pedagogisk gruppverksamhet för barn från 1 år fram till skolstarten. På Ytterbyns förskola har vi tre avdelningar med plats för 54 barn i åldern 1- 6 år.

Vår uppgift är att lägga grunden till ett livslångt lärande. I vår förskola förenar vi omsorg och pedagogik. Lek och skapande ges stort utrymme i vår verksamhet. För oss är det viktigt att barnet har roligt, genom att ha roligt lär man sig en massa saker.