Kulturskolan är en samlad kompetens inom estetiska ämnen. Vi ska fungera som en resurs inom kommunens gränser. Det är den vision jobbar mot.

Alla kommunmedborgare som vill utveckla din kreativa sida kan ansöka om plats vid Kulturskolan.

Så här anmäler du dig till Kulturskolans frivilliga verksamhet!