Skip to content
Sök

Djuptjärnsskolans fritidshem

I fritidshemmets uppdrag ligger att verksamheten har olika mål att arbeta mot. Det är de prioriterade målen och de nationella målen i Lgr 11 och Allmänna råd.

De aktiviteter vi har på fritidshemmet är metoder vi använder oss av för att nå dessa mål. Även den dagliga fritidshemsverksamheten främjar måluppfyllelsen.

För att kunna ge barnen större elevinflytande erbjuder vi olika aktiviteter i form av stationer som det enskilda barnet själv väljer.

Vi nyttjar även vår fina multiarena och vårt närområde med skog och bra miljö för frilufts och friskvårdsaktiviteter.

Djuptjärnsskolans förskoleklass