Skip to content
Sök

Verksamheten på Djuptjärnsskolan

På Djuptjärnsskolan har ett särskilt fokus lagts på värdegrundsfrågor där målet är att alla elever i det dagliga arbetet ska visa i ord och handling att de vet vad våra ledord HÄNSYN, ANSVAR och RESPEKT innebär.

Vid skolan finns elevskyddsombud. Vi har kamratstödjare, vilket innebär att äldre elever stöttar yngre både på raster och vid skolarbete, främst vid läsning.