Skip to content
Sök

Likabehandlingsplan, Djuptjärnsskolan

I grundskolan ska eleverna kunna känna glädje varje dag i att lära och leka tillsammans med andra. Alla barn har rätt att vistas i en skolmiljö som är fri från alla former av kränkningar och diskriminering.

Alla barn och vuxna ska känna sig trygga i skolan. Vid Djuptjärns skola och fritidshem erkänns alla människors lika värde och allas rätt att vara olika. Det gemensamma arbetet med att främja likabehandling leder till att alla barn och elever kan utvecklas och lära sig i en trygg miljö. Bemötandet sker med respekt och frihet från diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbing.

Vid Djuptjärns skola kopplar vi ihop Skollagen, Diskrimineringslagen och Arbetsmiljölagen till en plan, vår Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen revideras varje år.

Alla kommunens elever gör en enkät som kallas Min utvärdering och som handlar om trivsel och inflytande i skolan. En kartläggning (Husmodellen) av elevernas uppfattning av risk och förbättringsområden görs varje år. Även resultaten utifrån dessa undersökningar ligger till grund i likabehandlingsplanen.

Likabehandlingsplan för Djuptjärnsskolan 2016 (pdf)