Sök

Djuptjärnsskolans förskoleklass

Förskoleklassen är en del i det vi kallar det livslånga lärandet. Förskoleklassens syn på kunskap och lärande har sin grund i förskolepedagogiken: lek, skapande och eget utforskande.

 Vi tar vid där förskolan slutar, förvaltar det eleverna kan och ger dem möjlighet att utveckla sitt lärande. För att stimulera elevernas intresse för bokstäver och läsning använder vi oss av ”ASL-metoden”( att skriva sig till läsning) med hjälp av dator. Den språkliga medvetenheten övas genom rim, ramsor, ord- och språkljudslekar. Vi använder också annan modern teknik som lärplattor( iPad).

Vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete.  Skolans ledord är HÄNSYN, ANSVAR OCH RESPEKT. Dessa begrepp genomsyrar vår verksamhet. 

Rörelsebehovet är stort för en sexåring. Därför är utevistelse en del av den dagliga rutinen. Skolans läge med sin närhet till naturen ger möjlighet till spontana aktiviteter. Vintertid åker vi skidor och skridskor. Vi gör utflykter till slalombacken och åker pulka. Vi har tillgång till idrottshallen en gång per vecka. 

I skogen erbjuds många lärtillfällen . Utomhusmatte är en variant av vår matteundervisning.  I skogen genomför vi också en stor del av no-undervisningen.