Sök

Elevhälsan på Djuptjärnsskolan

Elevhälsan ska tillsammans med skolans personal, elever och föräldrar skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Elevhälsan ska också främja god hälsa hos alla elever med särskild fokus på barn och elever som är i behov av särskilt stöd. Elevhälsoteamet träffas på tisdagarna varannan vecka.

Skolsköterskan finns på Djuptjärnsskolan på måndagar och torsdagar, klockan 08.00-12.00. Tid till skolläkare bokas via Skolsköterskan. Kurator nås per telefon.

Djuptjärnsskolans elevhälsoteam

Bild av Monika Invall

Monika Invall

Rektor

Monika är rektor vid Djuptjärns skola, fritidshem och förskoleklass.  

Telefon: 0923-652 95
Mobil: 072-451 87 40
Bild av Lisbet Espling

Lisbet Espling

Skolsköterska

Lisbet är skolsköterska vid skolorna i Djuptjärn och Sangis  

Telefon: 0923-652 90
Mobil: 076-128 33 60
Bild av Pernilla Mörsare

Pernilla Mörsare

Kurator

Pernilla är skolkurator vid Sangis skola och Djuptjärnsskolan  

Mobil: 070-375 53 23
Bild av Maria Vikström

Maria Vikström

Specialpedagog

Maria är specialpedagog på Djuptjärnsskolan.  

Mobil: 070-222 09 57
Bild av Margaretha Kerttu

Margaretha Kerttu

Specialpedagog

Margaretha är syn, tal och hörselansvarig för grundskolan samt särskolan inom elevhälsan i Kalix kommun.  

Telefon: 0923-651 91
Mobil: 070-611 63 86