Skip to content
Sök

Elevhälsan på Djuptjärnsskolan

Elevhälsan ska tillsammans med skolans personal, elever och föräldrar skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Elevhälsan ska också främja god hälsa hos alla elever med särskild fokus på barn och elever som är i behov av särskilt stöd. Elevhälsoteamet träffas på tisdagarna varannan vecka.

Skolsköterskan finns på Djuptjärnsskolan på måndagar och torsdagar, klockan 08.00-12.00. Tid till skolläkare bokas via Skolsköterskan. Kurator nås per telefon.

Djuptjärnsskolans elevhälsoteam

Bild av Malin Huuva Tornberg

Malin Huuva Tornberg

Rektor

Malin Huuva Tornberg är rektor vid Djuptjärns skola, fritidshem och förskoleklass.  

Telefon: 0923-652 95
Mobil: 072-451 87 40
Bild av Lisbet Espling

Lisbet Espling

Skolsköterska

Lisbet är skolsköterska vid skolorna i Djuptjärn och Sangis  

Telefon: 0923-652 90
Mobil: 076-128 33 60
Bild av Pernilla Mörsare

Pernilla Mörsare

Kurator

Pernilla är skolkurator vid Sangis skola och Djuptjärnsskolan  

Mobil: 070-375 53 23
Bild av Anki Nilsson

Anki Nilsson

Kurator

Anki är skolkurator på Djuptjärnsskolan och Manhemsskolan.  

Mobil: 073-505 81 69
Bild av Maria Vikström

Maria Vikström

Specialpedagog

Maria är specialpedagog på Djuptjärnsskolan.  

Mobil: 070-222 09 57
Bild av Anita Enbom Kattliavaara

Anita Enbom Kattliavaara

Specialpedagog

Anita är specialpedagog på skolorna i Djuptjärn och Töre.  

Mobil: 076-146 35 18
Bild av Margaretha Kerttu

Margaretha Kerttu

Specialpedagog

Margaretha är syn, tal och hörselansvarig för grundskolan samt särskolan inom elevhälsan i Kalix kommun.  

Telefon: 0923-651 91
Mobil: 070-611 63 86