Getskärsviken angör du från den stora farleden när du kommer från söder eller från öster. När du befinner dig vid Getskärsstenens stång svänger du styrbord eller babord beroende från vilket håll du kommer.

Inloppet ligger ungefär 400 meter från farleden. Vid insegling håll cirka 10 meter från södra landets stenstrand.  Hamnen i Getskärsviken ger ett gott skydd mot alla vindar förutom ostliga. Vid hård ostlig vind rekommenderas i stället den norra delen av viken som har djupare vatten.