Getskär/Renskär har en spännande historia, med mystiska stenlabyrinter och lämningar från gamla fiskestugor.

På den sydostligaste delen av ön ligger ett litet genuint fiskeläge från slutet av 1700-talet, här finns också lämningar efter ett skärgårdskapell som byggdes under samma århundrade.
Renskär var tidigt en viktig samlingspunkt för fiskare och säljägare. Det ser man genom spår av enkla bostäder, som sannolikt byggdes när öarna bara var småskär. Grunder efter senare fiskarstugor och stenrösen för de ställningar där näten torkades finns också lämnade. 
På Getskär/Renskär finns labyrinter byggda av block, varför dessa byggdes vet man inte men kanske kan det ha varit för att blidka gudarna och få fiskelycka. Mönstren på de labyrinter som finns på öarna i Kalix skärgård liknar det som lades i Sydeuropa.