Kalix skärgård

Kalix vackra och varierade skärgård består av 792 öar, här kan du uppleva allt från stenskär till sandstränder. Kontrasten mellan underbara sommarkvällar med solen över horisonten och oändliga islandskap på vintern måste upplevas.

Kalix skärgård utgörs av öar med flera olika naturtyper, här kan du se ett levande skärgårdslandskap. Här finns också flera naturreservat som består av ett antal öar och många mindre skär. Vattnet i Bottenviken är bräckt med en salthalt på cirka 0,2 procent. Landhöjningen är 85 centimeter över en hundraårsperiod.

Labyrinterna i Kalix skärgård

Det finns många teorier om varför dessa labyrinter byggdes. Allt ifrån att det kan ha haft med fiskemagiska ritualer att göra till att de användes vi danslekar. Eller kanske var det bara ett sätt att underhålla fiskarna. Labyrinterna är nästan alltid byggda på klapperstensfält i anslutning till ett fiskeläge och de är antingen kost eller spiralformade. Åldern på labyrinterna är svår att bedöma, men man tror att de äldsta är från 1200-talet. I Sverige har man funnit cirka 300 labyrinter, av dessa ligger 100 stycken i Norrbottens skärgård - världens labyrint tätaste område.

Likskärs naturreservat

Likskärs naturreservat är ett levande skärgårdslandskap och ett bra exempel på naturen i norra Bottenviken. Naturreservatet omfattar 25 öar och mindre skär. Getskär, Renskär och Likskär är de största öarna i naturreservatet.
Öar och skär i denna yttre skärgård blir hårt svallade av vågorna när de stiger ut havet. Därför har det bildats vidsträckta fält av klappersten. Berggrund och blockstränder består av degerbergsgranit, en granit med stora ögon av fältspat.

Stor variation

Öarna i Likskärs naturreservat är mycket olika varandra. Alla kallas de skär, som minne från den tid de först visade sig ovan ytan för många hundra år sedan. Beroende på hur mycket öarna har hunnit resa sig ur vattnet är de bevuxna med alltifrån högstammig granskog till strandskog med gråal, viden, havtorn och prost. På klapperstensfälten växer täta mattor av mjölon mellan blocken. Längs stränderna hittar vi alltifrån magra strandvallar av grus till artrika strandängar med typiska Bottenviksväxter som kvanne, Östersjötång, gultåtel och strandögontröst. De två sista är endemiska och finns bara på Bottenvikens stränder.

Här möts gammelskogens och havens djur

I Likskärs naturreservat möts gammelskogens och havets djur. Älg, dalripa, tjäder och tallbit kan man se på samma dag som gråsäl, tobisgrissla och roskarl. Särskilt de mindre skären är viktiga häckningsplatser för sjöfåglar och vadare.

Skyddad natur

Likskärs naturreservat bildades 1969 av Länsstyrelsen. Numer ingår det även i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Syftet med reservatet är att skydda ett skärgårdsområde med stora geologiska, botaniska och zoologiska värden i synnerhet ett rikt fågelliv. Inom reservatet finns totalt 25 öar och många mindre skär med en sammanlagd landyta på 217 hektar.

Hjälp oss att hålla rent

På Renskär, den största ön i reservatet finns bland annat brygga, brunn, toaletter, eldplatser, sopkärl, vandringsstigar och information. Ett reservat kräver skötsel, som bekostas av skattemedel. Hjälp oss att bevara reservatet i gott skick genom att vara aktsam om naturen och hålla rent.
Fornlämningar får ej skadas. De är skyddade enligt kulturminneslagen.

Rånön

Rånön är Norrbottens största ö, och Kalix skärgårds enda ö som har haft en bofast befolkning. Här besöker du verklig fiskar- och jordbrukshistoria.

Skola och bönhus

På 1700-talet befolkades ön och man levde av skogen, fisket och de små jordbruken. 1867 startades skolan på Rånön och här gick som mest 18 elever samtidigt. 1928 kom telefonen till ön och samma år påbörjades bygget av öns Bönhus.

Stort kulturminne

Här kan du ta en promenad runt byn och uppleva de gamla gårdarna, ängarna och naturen. Du kommer då att se den gamla skolan, och vi rekommenderar även ett besök i Bönhuset. En fin hamn med skyddat läge och brygga för tio gästbåtar finns mitt i byn på norrsidan av ön.
Här kan du se spår av de människor som bodde här förr. Ett stort kulturminne.

Huvön

Framröstad till en av Sveriges vackraste öar i en landsomfattande omröstning. Huvön har väldigt varierande natur som växlar mellan klippor som störtar rakt ner i havet, djup naturhamn, klipphällar, djupa dalar med träd och buskar samt en vacker sandstrand.

Gömd skatt

Det berättas att en kyrkskatt som stals från Kalix Kyrka skulle vara gömd i klipporna på Huvön men trots idogt letande är det ingen som hittills har hittat den.

Törehamn

Törehamn är den nordligaste djuphamnen. Dessutom ligger den nordligaste punkten på Bottenviken i Törehamn. Detta har markerats med en gul boj som dessutom fungerar som ett rundningsmärke och ger besökaren ett certifikat som visar att de har passerat den nordligaste punkten i Bottenviken. Longitud och Latitud för denna är: N65o 54'07 E22o 39'00.

Handel och skeppsvarv

Vid Törehamn har det bedrivits intensiv handel och fartyg från hela världen har lagt till här. Nere vid hamnområdet har det även legat ett skeppsvarv, därav kallas hamnen av ortsbor för "Varvet". På detta varv byggdes några av de största båtar som är byggda i Sverige och en del av dem har seglat på de stora haven. Verksamheten pågick till slutet av 1800-talet.

Malörens havskapell

Malören ligger i den yttersta skärgården och Malörens vackra kapell från 1770-talet heter Prins Karls fiskekyrka men har fått smeknamnet "Skärgårdens domkyrka", då det är det enda kapell i skärgården som har en domkyrks-spira på taket.

I stort sett orört

Kapellet är i stort sett orört. Interiören är enkel med obehandlat timmer som är synligt och taket påminner om ett upp- och nedvänt fartyg. Här anordnas den fösta söndagen i juli varje år kyrksöndag.

Välkommen till en storslagen och orörd skärgård

        
  • Skapad: 2014-02-18
  • Senast ändrad: 2014-02-18
  • Sidansvarig: Webmaster