Skip to content
Sök

Vision vid Lyrans förskola

Vision för Lyrans förskola

I närheten av vår förskola ligger Centrumskola. Där finns tillgång till gymnastiksal, isbana och skidspår. Vi har promenadavstånd till både natur- och kulturutbudet.Lokalerna är stora och fina och en utemiljö som ger barnen möjlighet att klättra, springa, hoppa och leka. Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla:

  • Öppenhet, respekt och solidaritet
  • sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära
  • sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation