Skip to content
Sök

Att börja på Lyrans förskola

Förskolestarten innebär som så många andra saker i ett föräldraskap, ofta dubbla känslor.

Å ena sidan brukar sista tiden av föräldraledigheter vara väldigt intensiv, barnet är rörligt och energiskt och det känns som om det behöver stimulans. Å andra sidan hissnar man vid tanken på att någon annan ska ta hand om ens ögonsten.
"Hur ska de kunna se mitt barns behov, vem ska hjälpa mitt barn att äta, hur ska mitt barn kunna somna utan att jag sjunger", är frågor som man som förälder kan fundera över.

När ska mitt barn börja i förskolan?

Det är knepigt att ange en specifik ålder för när det är lämpligt för barn att börja förskolan, därför är det du som förälder som måste avgöra när det är dags för dig och ditt barn att börja hos oss på förskolan.
Ring gärna eller kom på ett besök så att du får känna in atmosfären på just vår förskola innan du bestämmer dig för var du vill att barnet ska placeras.

Vad händer efter att mitt barn har placerats?

När ni har blivit tilldelad en förskoleplats hos oss tar vi på förskolan kontakt med dig för att kolla när ni som är vårdnadshavare tänker börja arbeta. Tänk på att vi oftast vill ha två veckor på oss att inskola och lära känna din ögonsten.