Skip to content
Sök

Värdegrund på Lyrans förskola

Värdegrundsarbetet på Lyrans förskola sker överallt och hela tiden.

Barnen ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen förskolesituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin. Ett tillåtande klimat, tillitsfulla relationer och att ingen kränkning förekommer är goda förutsättningar för en god lärmiljö.

Du kan läsa mer om vårt värdegrundsarbete i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.