Av tekniska skäl har vi släckt ned den fristående sidan boikalix.se, och det är i dagsläget inte helt säkert att den återkommer. Även om sidan försvinner helt kommer den information som fanns på den att presenteras i någon form även i framtiden. Håll utkik på denna sida!

Tills vidare rekommenderar vi att du letar efter information på Kalix kommuns sida i allmänhet och sidan inflyttning i synnerhet.