Skip to content
Sök

Rektorn har ordet, Manhemsskolan

Jag heter Ingegerd Dahlgren och är rektor på Manhemskolan. Mitt uppdrag är att leda skolan mot Kalix kommuns vision ”Landets bästa skola”.

Vision

Manhemskolan har en arbetsmiljö som inbjuder och stimulerar alla till utveckling och lärande där alla tar ett ömsesidigt ansvar för varandras utveckling. Vi har ett grundläggande förhållningssätt mellan vuxna och elever som bygger på ömsesidig respekt och trygghet och vi ständigt verkar  för att behålla det positiva förhållningssätt och de goda relationer som präglar vår skola.

Undervisningens kvalitet tar sig uttryck i mötet mellan lärare och elev. Vi har höga förväntningar på våra elever och våra eleverna når höga studieresultat. Med digitala verktyg och ett entreprenöriellt förhållningssätt utmanas alla elever i sitt lärande. Alla elever som lämnar vår skola är väl förberedda att möta framtiden och uppfylla sina drömmar.

Bild av Ingegerd Dahlgren

Ingegerd Dahlgren

Rektor

Ingegerd är rektor på Manhemsskolan och samordnare för Kalix kommuns modersmålsundervisning.  

Telefon: 0923-653 15
Mobil: 070-676 64 66