Skip to content
Sök

Elevinflytande vid Manhemsskolan

Vi har årskursråd, elevråd samt skolråd på Manhemsskolan. Protokoll från möten finns utlagda under "Filer och länkar" på Manhemsskolans Schoolsoftsida dit Manhemsskolans personal, elever samt elevernas vårdnadshavare har tillträde.