Skip to content
Sök

Verksamheten på Manhemsskolan

På Manhemsskolan har vi små klasser. Huvudregeln är 17 elever per klass, detta ger en bra studie- och arbetsmiljö för både elever och personal.

Alla våra elever och all personal har en egen dator, vi kallar det En-till-En och namnet härrör till datortätheten en dator per elev.

Syftet med 1-1 är att:

  • utveckla elevernas lärmiljö
  • ge alla elever oavsett kön och samhällsklass likvärdiga möjligheter att använda IKT som ett redskap i lärandet
  • skapa bättre förutsättningar för måluppfyllelse och livslångt lärande
  • utveckla elevens arbetsmiljö mot att i större utsträckning motsvara vad som väntar i ett framtida yrkesliv
  • stärka elevernas kompetens och framtida konkurrenskraft på arbetsmarknaden


En-till-En-satsningen har som mål att skolan utvecklar arbetsformer och metoder:

  • som ökar lusten att lära hos såväl elever som pedagoger
  • som ökar elevernas måluppfyllelse och resultat