Skip to content
Sök

Värdegrund på Rammelbergets förskola

Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden.

Ledningsdeklaration

I förskolans känner barnen glädje varje dag i att kunna leka och växa tillsammans med andra.
Alla barn har rätt att vistas i en förskolemiljö som är fri från alla former av kränkningar och diskriminering.

Läs dokumentet "Plan mot diskriminering och kränkande behandling" i sin helhet.

Styrdokument

Skollagen: 6 kap 5 § 7 §, 8 §, 10 §, 14 §

Diskrimineringslagen: 3 kap 15 §, 16 § 2 kap 7 § 

Barnkonventionens fyra grundprinciper; skydd mot diskriminering (artikel 2), barnets bästa (artikel 3), rätten till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6), åsiktsfrihet, delaktighet och rätten att bli hörd (artikel 12).

Upprättande av plan

Förskolan ska årligen inrätta en plan för hur arbetet i förskolan ska bedrivas för att undvika att diskriminering och kränkande behandling sker i förskolans verksamhet (skollagen).