Skip to content
Sök

Temaarbete vid Rammelbergets förskola

Barnens egna tankar, intressen och behov är grunden för den verksamhet som sker under dagen på förskolan.

Nyfikenheten och utforskarglädjen är stor hos barn och är en naturlig och betydelsefull del i det pedagogiska arbetet. Vårt sätt att bejaka detta är att arbeta i tema och olika projekt där skapande aktiviteter i olika former ges stor plats. Temaarbete ger även barnen tillfällen att pröva sina teorier, ingå i en mindre homogen grupp, arbeta i demokratiska processer, vara delaktiga och att stärka sin sociala kompetens.