Skip to content
Sök

Träffa våra familjevägledare

Det är en stor omställning att bli förälder. Hela identiteten förändras och plötsligt har ni ansvar för en ny liten människa som är helt beroende av er.

Ni får inte sova ordentligt och ni upplever säkert en massa krav utifrån, om att småbarnslivet ska vara på ett visst sätt. Alla föräldrar reagerar olika på det här. Ibland behöver vi hjälp med att kommunicera med varandra, ” en pappa som gick i samtal sa så klokt till oss, - alla föräldrar skulle väl behöva detta ibland” vi höll med honom om detta.

Samtalet formas tillsammans med er utifrån ditt och din familjs behov av stöd. Utgångspunkten är alltid att ta vara på din familjs resurser och kompetens. Vi har tystnadsplikt och kontakten med oss är kostnadsfri.

Här kan du läsa mer om stöd som finns inom Kalix kommuns verksamhet.
Vi du få kontakt med oss så prata med eran sköterska eller kontakta oss.

Mats Strömbäck

Telefon: 072-239 96 90.
E-post: mats.stromback@kalix.se

Jennie Öqvist

Telefon: 073-094 92 50.
E-post: jennie.oqvist@kalix.se