Vattendroppen är en renodlad förskolegrupp som är integrerad i Sangis skolas lokaler. Personalen består av en förskollärare och en barnskötare.

Verksamheten befinner sig i ett i ett lugnt och naturnära område med stora möjligheter till aktiviteter och utevistelse. I närmiljön finns det tillgång till skog och natur, elljusspår, skridskobana, fotbollsplan och en vacker strandpromenad som ligger utefter Sangisälven som rinner nedanför vår skola.