På avdelningen Solhatten, i det solgula huset, finns förskolans yngsta barn, i åldern 1-3 år.  

På Solhatten arbetar vi kontinuerligt med att skapa förutsättningar, i både miljö och verksamhet, för att barnen, på ett lekfullt sätt ska kunna utforska och uppleva naturen, djuren, laborera med teknik, leka med magnetism och uppleva fysiska fenomen.