Kontinuitet i rutinerna ger barnen fasta punkter i tillvaron och därmed känsla av säkerhet och trygghet. Här hittar du de rutiner som gäller vid avdelningen Solhatten, Sangis förskola.

Måltider

07.30 Frukost
10.30 Lunch
14.00 Mellanmål
Vi har buffébord där barnen får gå och hämta sin mat själva.
Det serveras specialkost till de barn som behöver annan mat. 

Inskolning

Att börja på förskolan innebär en stor förändring i ett barns liv, ny miljö, nya människor både barn och vuxna, nya och annorlunda rutiner. Vi vill ge barnen tid att successivt vänja sig med sin nya miljö. Under inskolningen behöver barnet stöd av förälder/föräldrar eller annan vuxen som känner barnet väl. 
Under inskolningen får föräldrarna se och uppleva hur förskolan fungerar och lära känna personalen. Behovet av inskolningstiden varierar från familj till familj. Erfarenhetsmässigt kan man säga att inskolningen ta minst en veckas tid i anspråk. 

Kläder

Barnet behöver oömma kläder för lek både inom- och utomhus samt ombyte. Kläderna skall vara märkta. 

Sjukdom

Sjuka barn skall vårdas i hemmet. Vid till exempel förkylning utan feber bör föräldrar och personal samråda huruvida barnet orkar med sin vistelse på förskolan. Om barnet insjuknar under dagen, meddelas föräldrarna som sedan hämtar barnet. 

Försäkringar

Alla barn har en olycksfallsförsäkring som gäller såväl under vistelsetiden på förskolan som under fritiden. 

Hämtning/lämning

Om barnet skall hämtas av någon annan än föräldern så måste förskolan få veta detta i förväg. Vid frånvaro vill vi bli underrättade så tidigt som möjligt.