Förskolans verksamhet vilar på förskolans Läroplan (Lpfö 18) och på Skollagen. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Vi arbetar med teman i förskolan. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. 

Just nu arbetar vi med tema Årstider med inriktning på ljud 2017/18.