Skip to content
Sök

Ledstjärnor vid Palettens förskola

På Paletten vill vi att alla- barn, föräldrar och personal ska känna sig trygga och tycka att det är roligt på förskolan

  • Vi ser varje barn som unikt och kompetent med en vilja och lust att lära, utvecklas och växa
  • vi tycker att leken är viktig och anser att den har en central betydelse för barns lärande. Vi vill därför att lärandet ska ske på ett lekfullt sätt för både barn och vuxna.
  • vi ser lärandet som en aktiv process där barnen får egna erfarenheter och insikter. Vi vill ge barnen inspiration, utmaningar och möjligheter att upptäcka, utforska och upprepa för att de ska utvecklas och få kunskap
  • vi lär med alla våra sinnen och använder oss av olika uttrycksformer som till exempel bild, drama och musik.
  • vår miljö och vårt arbetssätt är lustfyllt, utforskande, inspirerande, tillåtande, lärorik och anpassad efter barnens behov och intressen.