Skip to content
Sök

Rutiner vid Palettens förskola

Förskolan erbjuds i den omfattning som det behövs, med hänsyn till föräldrars arbete och/ eller studier inklusive skälig restid.

För barn som är i behov av omsorg på obekväm arbetstid, vardagar innan 06:00 och efter 18:00, samt helger, finns Lyrans förskola som har öppet kvällar och helger. Du kan läsa mer på Lyrans förskola.

Allmän förskola
Barn till arbetslösa föräldrar och barn vars föräldrar är hemma med annat barn i familjen har rätt till 15-timmars förskoletid i veckan. Dessa tider är schemalagda och tiden kan inte tas igen/ bytas vid till exempel sjukdom. Tiderna är: måndag- onsdag 8.30-13.30 eller måndag- fredag: 8.30-11.30. Barn som har 15-timmars vistelse tid på förskolan följer skolans läsårsschema och är därmed ledig alla lov.

Sommarförskola
Sommartid har Palettens förskolan stängt under Julimånad, då erbjuds plats på sommarförskola. Det innebär att en central förskola har öppet i hela kommunen. Vilken det är kan du läsa under alla förskolor. Under sommarmånaderna förutsätts att barnen också har en sammanhängande ledighet om minst fyra veckor. Taxa och tillämpningsregler för förskolan i Kalix kommun

Riktlinjer vid barns sjukdom
Enligt Socialstyrelsens rekommendationer gäller allmänt att ett barn som har feber eller av annat skäl är trött och hängigt på grund av sjukdom behöver stanna hemma och ta det lugnt. När barn samlas i grupp sprids också smittan lättare. Ett feberfritt dygn hemma är en tumregel samt två dygn vid magsjuka. Tänk på att det är betydligt mer påfrestande för ett barn att vara i förskolan än hemma om man känner sig hängig. Om barnet blir sjukt på förskolan kontaktar personalen er föräldrar.