Skip to content
Sök

Pedagogisk dokumentation, Palettens förskola

Förskolan arbetar med Pedagogisk dokumentation som metod för att öka medvetenheten om det egna arbetet och därmed gör det möjligt att synliggöra och reflektera över förhållningssätt och lärprocesser som pedagogerna ser i det vardagliga arbetet tillsammans med barnen.

Dokumentationen blir dock först pedagogisk då den används för att försöka förstå och utveckla nya utmaningar för barns och vuxnas lärande i ett gemensamt samspel. 

Pedagogisk dokumentation är ett gemensamt arbetsverktyg som ger pedagoger emellan, pedagoger- barn och pedagoger- barn/föräldrar något att reflektera kring vid b.la. utvecklingssamtalen och därifrån utvecklar pedagogerna undervisningen vidare så att den stödjer varje enskilt barns utveckling och lärande.

Du kan läsa mer om pedagogisk dokumentation på Skolverkets hemsida.