Skip to content
Sök

Teman på Palettens förskola

Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Barnens tankar, intressen och behov är grunden för den verksamhet som sker under dagen på förskolan. Nyfikenheten och utforskarglädjen hos barn är en naturlig och betydelsefull del i det pedagogiska arbetet. Vårt sätt att bejaka detta är att arbeta i tema och olika projekt där skapande aktiviteter och lek i olika former ges stor plats. Temaarbetet ger även barnen tillfällen att pröva sina teorier, ingå i mindre homogen grupp, arbeta i demokratiska processer, vara delaktiga och stärka sin sociala kompetens.