Skip to content
Sök

Kurser på gymnasienivå

Här presenteras de kurser på gymnasienivå som du kan läsa via komvux som anpassad utbildning.

Snabblänkar

Digital kompetens (100 poäng).
Digital kompetens – informationssamhälle (50 poäng).
Matematik 1 (100 poäng).
Svenska 1 (200 poäng).
Svenska – skrivande (100 poäng).
Svenska – litteratur (100 poäng).
Hem- och konsumentkunskap – mat och måltider (33 poäng).


Digital kompetens (100 poäng)

Kurskod INMDIG5

För dig som vill lära dig använda modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området.

Det här lär du dig:

 • Utvecklingen av informationssamhället
 • Lika tekniska plattformar
 • Program för kommunikation
 • Internetbaserade tjänster
 • Tekniska begrepp inom ämnet
 • Sökning, hantering och kritisk granskning
 • Datasäkerhet
 • Etik och sekretess
 • Lagar och bestämmelser inom området
 • Ämnesspecifika begrepp.

Kurstid

2 terminer/individuellt.


Digital kompetens – informationssamhälle (50 poäng)

Kurskod INMDIGU

För dig som vill lära dig använda modern teknik och teknisk utrustning.

Det här lär du dig:

 • Olika tekniska plattformar, datorer, surfplattor och mobiltelefoner
 • Program för kommunikation, texthantering, bildbehandling och layout
 • Internetbaserade tjänster
 • Datasäkerhet
 • Ämnesspecifika begrepp.

Kurstid

1 termin/individuellt.


Matematik 1 (100 poäng)

Kurskod MAMMAT51

För dig som vill bli bättre på att använda matematik.


Det här lär du dig:

 • Taluppfattning
 • Geometri
 • Samband och förändring
 • Sannolikhet och statistik
 • Problemlösning
 • Ämnesspecifika begrepp.

Kurstid

4 terminer/individuellt.


Svenska 1 (200 poäng)

Kurskod SVBSVE51

För dig som vill läsa, skriva och uttrycka dig bättre.

Det här lär du dig:

 • Muntlig kommunikation och framställning
 • Skrivande av texter för att kommunicera, lära och reflektera
 • Beskriva, förklara, instruera och argumentera texter ur olika medier
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter
 • Ordkunskap, språkriktighet och språkets struktur
 • Språkliga strategier för att minnas och lära
 • Informationssökning i olika medier och källor
 • Ämnesspecifika begrepp.

Kurstid

4 terminer/individuellt.


Svenska – skrivande (100 poäng)

Kurskod SVBSKR5

För dig som gillar skapande av texter.

Det här lär du dig:

 • Skrivande av informerande berättande och argumenterande texter
 • Olika sätt att skapa struktur och samband i text
 • Skapande av text där ord, bild och ljud sampelar
 • Recensera egna och andras texter
 • Ämnesspecifika begrepp.

Kurstid

2 terminer/individuellt.


Svenska – litteratur (100 poäng)

Kurskod SVBLT5

För dig som gillar skönlitterära texter.

Det här lär du dig:

 • Skönlitterära texter inom genren lyrik och dramatik
 • Högläsning och muntliga berättelser
 • Strategier för att förstå, tolka och analysera texter
 • Ord och begrepp med anknytning till litteratur och skrivande
 • Fördjupning av ett skönlitterärt tema
 • Ämnesspecifika begrepp

Kurstid

2 terminer/individuellt.


Hem- och konsumentkunskap – mat och måltider (33 poäng)

Kurskod: HEOHEMU1

För dig som gillar matlagning och bakning.

Det här lär du dig:

 • Matlagning och bakning
 • Instruktioner och recept
 • Redskap och utrustning
 • Förvaring och hantering
 • Hushålla med livsmedel
 • Matens betydelse för hälsan
 • Arrangera måltider
 • Ämnesspecifika begrepp.

Kurstid

10 veckor/individuellt.