Skip to content
Sök

Kurser på grundläggande nivå

Här presenteras de kurser på grundläggande nivå som du kan läsa via komvux som anpassad utbildning.

Hitta snabbt

Natur och miljö – matematik (300 poäng).
Språk och kommunikation – samspela, tala och samtala (300 poäng).
Individ och samhälle – leva tillsammans (150 poäng).


Natur och miljö – matematik (300 poäng)

Kurskod SGRNATU

För dig som lära dig mer inom ämnet matematik.

Det här lär du dig:

 • Tid
 • Rum (avstånd, riktning)
 • Kvalitet (likheter, olikheter)
 • Kvantitet (längd, volym, pengars användning)
 • Ämnesspecifika begrepp.

Kurstid

2 terminer/individuellt.


Språk och kommunikation – samspela, tala och samtala (300 poäng)

Kurskod SGRSPRU

För dig som vill veta mer om språkets struktur, kroppsspråk och samspel mellan människor.

Det här lär du dig:

 • Grundläggande kommunikation
 • Språk i olika sammanhang och miljöer
 • Känslor och hur de kan uttryckas och tolkas
 • Kroppsspråk
 • Språkets struktur
 • kommunikationsredskap
 • Ämnesspecifika begrepp.

Kurstid

2 terminer/individuellt.


Individ och samhälle – leva tillsammans (150 poäng)

Kurskod SGRINDU

För dig som är intresserad av livsfrågor, värdegrund och demokrati.

De här lär du dig:

 • Livsfrågor med betydelse för dig
 • Värdegrund, demokrati och människors lika värde
 • Lagar och regler
 • Ämnesspecifika begrepp

Kurstid

1 termin/individuellt