Skip to content
Sök

Ämnesområden på grundläggande nivå

Ämnesområden du kan studera på grundläggande nivå inom komvux som anpassad utbildning.

Snabblänkar

Svenska (1 000 poäng).
Svenska – läs och skrivinlärning (250 poäng).
Svenska – data (250 poäng).
Gör din egen film, (250 poäng).
Matematik (600 poäng).
Matematik – tid och pengar (150 poäng).
Engelska (450 poäng).
Engelska – tala, lyssna, läs (225 poäng).
Samhällskunskap (150 poäng).
Samhällskunskap – demokrati (75 poäng).
Religion (150 poäng).
Historia (150 poäng).
Teknik (150 poäng).
Bilologi (150 poäng).
Friskvård (30 poäng).
Hem- och konsumentkunskap – mat måltider och hälsa (117 poäng).
Hem- och konsumentkunskap – konsumtion och ekonomi (117 poäng).
Hem- och konsumentkunskap – miljö och livsstil (117 poäng).


Svenska (1 000 poäng)

Kurskod SGRSVE7

För dig som vill läsa, skriva och uttrycka dig bättre.

Det här lär du dig:

 • Tala, lyssna, samtala
 • Läsa och skriva
 • Texter
 • Språkbruk
 • Informationssökning
 • Ämnesspecifika begrepp.

Svenska – läs och skrivinlärning (250 poäng)

Kurskod SGRSVEU

För dig som vill lära dig läsa och skriva från grunden, och för dig som vill bli säkrare i det svenska
språket.

Det här lär du dig:

 • Lässtrategier
 • Stavning, läsning
 • Skriva och läsa olika typer av texter
 • Skrivredskap, exempelvis stavningskontroll
 • Digitala stavningsredskap
 • Ämnesspecifika begrepp.

Kurstid

1 termin/individuellt.


Svenska – data (250 poäng)

Kurskod SGRSVEX

För dig som är nyfiken på datorns olika användningsområden.

Det här lär du dig:

 • Använda olika ordbehandlingsprogram
 • Digitala kommunikationsredskap
 • Digitala presentationer i Power Point
 • Söka information
 • Ämnesspecifika begrepp

Kurstid
2 termin/individuellt


Gör din egen film (250 poäng)

Kurskod SGRSVEV

För dig som är nyfiken på hur man gör film.

Det här lär du dig:

 • Digitala kommunikationsredskap
 • Muntliga presentationer av egna berättelser
 • Variationer i det svenska språket
 • Du gör film av din egen berättelse
 • Ämnesspecifika begrepp.

Kurstid

1 termin/individuellt.


Matematik (600 poäng)

Kurskod SGRMAT7

För dig som vill använda matematik.

Det här lär du dig:

 • Problemlösning
 • Tid och pengar
 • Geometri
 • De grundläggande räknesätten
 • Matematik i vardagen
 • Ämnesspecifika begrepp

Kurstid

4 terminer/individuellt.


Matematik – tid och pengar (150 poäng)

 Kurskod SGRMATU

För dig som vill lära dig mer om tid och pengar samt matematik i vardagen.

Det här lär du dig:

 • Enheter och uttryck för tid
 • Mäta och uttrycka tid, till exempel med klocka
 • Pengars värde och användning och hur de kan växlas
 • Prisjämförelser och temperaturmätningar
 • Begreppet slump och slumpmässiga händelser i experiment och spel
 • Ämnesspecifika begrepp.

Kurstid

1 termin/individuellt.


Engelska (450 poäng)

Kurskod SGRENG7

För dig som vill prata och förstå engelska.

Det här lär du dig:

 • Tala och samtala
 • Lyssna och läsa
 • Skriva
 • Kultur och samhälle
 • Ämnesspecifika begrepp.

Kurstid

4 terminer/individuellt.


Engelska – tala, lyssna, läs (225 poäng)

Kurskod SGRENGU

För dig som vill lära dig engelska på på en lättare nivå.

Det här lär du dig:

 • Vardagliga hälsningar, avskeds och artighetsfraser
 • Frågeord frågor och svar
 • Samtal om vardagliga ämnen
 • Presentationer
 • Ord och ordbilder, till exempel på skyltar och i reklam
 • Användning av ordböcker och digitala kommunikationsredskap
 • Ämnesspecifika begrepp.

Kurstid

2 terminer/individuellt.


Samhällskunskap (150 poäng)

Kurskod SGRSAM7

För dig som vill som vill veta hur samhället fungerar.

Det här lär du dig:

 • Att leva tillsammans
 • Att leva i Sverige
 • Att leva i världen
 • Att undersöka verkligheten
 • Ämnesspecifika begrepp.

Kurstid

2 terminer/individuellt.


Samhällskunskap – demokrati (75 poäng)

Kurskod SGRSAMU

För dig som vill lära mer om politiska partier/demokrati och livsvillkor.

De här lär du dig:

 • Politiska partier i Sverige. Val till kommun, landsting och riksdag
 • Demokrati och medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut
 • Sociala livsvillkor
 • Värdera information.

Kurstid

1 termin/individuellt.


Religion (150 poäng)

Kurskod SGRREL7

För dig som vill som lära dig om religioner och livsåskådningar.

Det här lär du dig:

 • Religioner och andra livsåskådningar
 • Identitet och livsfrågor
 • Ämnesspecifika begrepp.

Kurstid

4 terminer/individuellt.


Historia (150 poäng)

Kurskod SGRHIS7

För dig som vill som lära dig om historia.

Det här lär du dig:

 • Historiska skeenden
 • Historia och nutid
 • Historiska begrepp
 • Ämnesspecifika begrepp

Kurstid

2 terminer/individuellt.


Teknik (150 poäng)

Kurskod SGRTEK7

För dig som vill lära dig om tekniska lösningar i vardagen.

Det här lär du dig:

 • Tekniska lösningar
 • Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar
 • Teknik, människan, samhälle och miljö
 • Ämnesspecifika begrepp

Kurstid

2 terminer/individuellt.


Biologi (150 poäng)

Kurskod SGRBIO7

För dig som vill som lära dig om människokroppen, hälsa, natur och miljö.

De här lär du dig:

 • Natur
 • Kropp och hälsa
 • Biologins metoder och arbetssätt
 • Ämnesspecifika begrepp

Kurstid

2 terminer/individuellt.


Friskvård (30 poäng)

Kurskod SGRBIOU

För dig som vill lära dig om kropp och hälsa.

Du lär dig om:

 •  Kroppen
 • Nyttig mat
 • Sömn och avslappning
 • Motion och vardagsmotion
 • Leva och må bra
 • Personlig hygien
 • Ämnesspecifika begrepp.

Kurstid

10 veckor.


Hem- och konsumentkunskap – mat, måltider och hälsa (117 poäng)

Kurskod SGRHEMU

Du lär dig matlagning och bakning.

Det här lär du dig:

 • Recept och instruktioner
 • Matlagning och bakning
 • Redskap och teknisk utrustning
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel
 • Samband mat och hälsa
 • Arrangera måltider
 • Ämnesspecifika begrepp.

Kurstid

10 veckor/individuellt.


Hem- och konsumentkunskap – konsumtion och ekonomi (117 poäng)

Kurskod SGRHEMV

För dig som är intresserad av handel över nätet, ekonomi och reklam.

Det här lär du dig:

 • Handla över internet, låna pengar och teckna abonnemang
 • Kostnadsberäkningar för boende
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter
 • Reklamens och mediernas påverkan
 • Jämförelser av produkter
 • Ämnesspecifika begrepp

Kurstid

10 veckor/individuellt.


Hem- och konsumentkunskap – miljö och livsstil (117 poäng)

Kurskod SGRHEMX

För dig som vill lära dig hur livsmedel och andra varor produceras.

Det här lär du dig:

 • Hur varor transporteras och produceras samt hur de påverkar miljö och hälsa
 • Tvätt och rengöring
 • Privatekonomi
 • Olika mattraditioner
 • Ämnesspecifika begrepp

Kurstid

10 veckor/individuellt.