Skip to content
Sök

Verksamheten på Sangis skola

Alla barn är kreativa och kompetenta, de vill och kan ta ansvar för sitt eget lärande. När elever kommer till Sangis skola sin första skoldag i 6-års, är vårt mål att eleverna tillsammans med andra elever ges förutsättningar att växa som människor, känna lärandets lust och utvecklar viljan att lära mer under hela livet.

Vår välutbildade personal står beredd att med senaste teknik och modern pedagogik arbeta för att eleverna en dag kan lämna Sangis skola väl förberedda för framtiden. 

Skolan arbetar med entreprenörskap som syftar till att utveckla elevernas initiativförmåga. Det ska ske genom olika projekt och teman likväl som i den vardagliga undervisningen. Vid Sangis skola vill vi att eleverna är aktiva och därför nyttjar vi vårt fina närområde till olika fysiska aktiviteter. Vi spelar olika bollspel, åker skridskor och skidor, har utflykter och vår vinterfestival var ett omtyckt inslag på skolan. 

Tillsammans med kulturskolan har vi musik-, drama-, dans- och bildundervisning, vi har även olika drama- och musikprojekt under året som alltid avslutas med en föreställning av något slag.

Vi har en  skolskog där vi iordningställt ett skogsområde på andra sidan älven i samarbete med skogsstyrelsen. Där har vi möjlighet att ha undervisning och olika aktiviteter.