Skip to content
Sök

Elevinflytande vid Sangis skola

Vid Sangis skola utgår vi ifrån att alla elever vill ta ett personligt ansvar för sitt arbete i skolan. Pedagogerna arbetar med att ge eleverna ett reellt inflytande på arbetssätt och arbetsformer.

Eleverna får delta i planering av undervisningen och utvärdera sina egna framsteg, enskilt, med läraren eller tillsammans med andra elever. När eleven blir delaktig i sitt lärande ökar också motivation, engagemang och resultat. I klassråd och elevråd kan eleverna diskutera och delta i beslut om övergripande frågor. I enkäter kan de beskriva hur de upplever sin skola och enkätens resultatet används sedan av personalen för att utveckla verksamheten. I ”lilla skyddsronden” deltar elever med viktiga synpunkter på hur arbetsmiljön ska förbättras på skolan.