Skip to content
Sök

Elevhälsan på Sangis skola

Elevhälsan ska tillsammans med skolans personal, elever och föräldrar skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Elevhälsans främsta uppgift är att arbeta förebyggande.
I vår elevhälsa arbetar rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Elevhälsan träffas torsdagar jämn vecka. Om du vill komma i kontakt med någon i elevhälsan gäller följande:

Elevhälsan ska också främja god hälsa hos alla elever med särskild fokus på barn och elever som är i behov av särskilt stöd. Elevhälsoteamet träffas på tisdagarna varannan vecka.

Skolsköterskan på Sangis skola torsdagar, klockan 08.00-12.00. Tid till skolläkare bokas via skolsköterskan. Kurator nås per telefon.

Sangis skolas elevhälsoteam

Bild av Ann-Katrin Bäckman

Ann-Katrin Bäckman

Rektor

Ann-Katrin är rektor för skolorna i Sangis och Töre.  

Mobil: 070-24 65 869
Bild av Ralf Bäckström

Ralf Bäckström

Kurator

Ralf är skolkurator på skolorna i Näsbyn, Sangis och Djuptjärn.  

Telefon: 0923-653 23
Bild av Lisbet Espling

Lisbet Espling

Skolsköterska

Lisbet är skolsköterska vid skolorna i Djuptjärn och Sangis  

Telefon: 0923-652 90
Mobil: 076-128 33 60
Bild av Margaretha Kerttu

Margaretha Kerttu

Specialpedagog

Margaretha är syn, tal och hörselansvarig för grundskolan samt särskolan inom elevhälsan i Kalix kommun.  

Telefon: 0923-651 91
Mobil: 070-611 63 86