Skip to content
Sök

Knallhatten

Knallhatten är en av fem avdelningar på Nystads förskola.

Vi fortsätter att utveckla kunskapen kring naturvetenskap och teknik. Efter att ha arbetat med vatten och luft tillsammans med barnen fortsätter vi i år med tema ljud som är gemensamt för husets alla avdelningar.

Tema vatten, 2018–2019