Skip to content
Sök

Likabehandlingsplan, Gammelgårdens förskola

Här kan du ta del av Gammelgårdens förskolas likabehandlingsplan.

Ledningsdeklaration

I förskolan känner barnen glädje varje dag i att kunna leka och växa tillsammans med andra. Alla uppskattar varandra för de vi är, och att vi duger som vi är.
Miljön genomsyras av gemenskap och samhörighet och är trygg och tillåtande för alla
Alla barn, föräldrar och personal har rätt att vistas i en förskolemiljö som är fri från alla former av kränkningar och diskriminering.

Styrdokument

Skollagen: 6 kap 5 § 7 §, 8 §, 10 §, 14 §

Diskrimineringslagen: 3 kap 15 §, 16 § 2 kap 7 § 

Upprättande av plan

Förskolan ska varje år inrätta en plan gällande diskriminering 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2023 (pdf)