Förskolestarten innebär som så många andra saker i ett föräldraskap, ofta dubbla känslor. Å ena sidan brukar sista tiden av föräldraledigheter vara väldigt intensiv, barnet är rörligt och energiskt och det känns som om det behöver stimulans. Å andra sidan hissnar det när man tänker på att någon annan ska ta hand om ens ögonsten. - Hur ska de kunna se alla hennes/ hans behov, vem ska hjälpa henne/ honom att äta, hur ska hon/ han kunna somna utan att jag sjunger för henne/ honom är frågor som man som förälder kan fundera över. Det är knepigt att ange en specifik ålder för när det är lämpligt för barn att börja förskolan, därför är det du som förälder som måste avgöra när det är dags för dig och ditt barn att börja hos oss på förskolan. Ring gärna och / eller kom på ett besök så att du får känna in atmosfären på just vår förskola innan du bestämmer dig var du vill ha ditt/ ert barn placerat. När ni har blivit tilldelat förskoleplats hos oss tar vi på förskolan kontakt med dig för att kolla av när du/ ni tänker börja arbeta. Tänk på att vi oftast vill ha två veckor på oss att inskola och lära känna din/ er ögonsten