Skip to content
Sök

Anslag från krisledningsnämnden

Det här är Kalix kommuns anslagstavla. På denna sida ser du aktuella tillkännagivanden från krisledningsnämnden sorterade efter publiceringsdatum.

I händelse av extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap kan kommunstyrelsens ordförande aktivera krisledningsnämnden.

Krisledningsnämnden utgörs av kommunstyrelsen. 

Nämnderna bedriver den verksamhet som framgår av respektive reglemente fram till att krisledningsnämnden fattar bindande beslut om att hela eller delar av verksamheten ska övertas av krisledningsnämnden.

Dataskyddsombud för krisledningsnämnden nås på dataskyddsombud@kalix.se eller via Kalix kommuns växel 0923-650 00.