Här hittar du kontaktuppgifter till Töreskolan samt information om vilka lärare och mentorer som ingår våra arbetslag.

Adress

Töreskolan
Skolvägen 11
952 43 Töre

Telefon

Personalrum: 0923-640 186
Fritids: 0923-640 116
Matsalen: 0923-659 21
Skolsköterska: Eva-Lotte Wennberg 070-324 86 64

Sjukanmälan av elever

Sjukanmälan för elever görs i första hand via SchoolSoft. Saknar du tillgång till dator ring: 0923-640 186.

Personal

Förskoleklass

Laila Johansson
Monika Söderlund
Ann-Sofie Sandström

Lågstadiet

Mentorer
Susanne Johansson
Sandra Vidgren
Maria Ejdelund
Svenska som andraspråk – Solveig Strand

Elevstöd
Veronika Fors
Maria Ejdelund
Solveig Strand
Svenska som andra språk – Rose-Marie Henriksson

Mellanstadiet

Mentorer
Anna-Lena Andersson
Ida Sandberg
Ann-Christine Karlsson-Drugge

Övriga pedagoger
Carina Vennström (Förberedelseklass)
Ann-Christine Lönnkvist (Bild/Drama)
Maria Revholm (Idrott)
Per Eriksson (Musik)

Elevstöd
Elevassistent Veronika Fors
Elevassistent Marita Lehtola
Socialpedagog Oliver Åström

Fritidshemmet
Adrienne Fonda
Britt Löf
Ann-Sofie Sandström

Kontaktperson